Visions

 

 

Parlem de fracàs a les escoles.

Però cal tenir en compte que aquest s'estén a molts àmbits de la nostra societat, donem una ullada al següent mapa i en veurem.

una mostra.

Hi ha un seguit de reformes minimalistes que proposem:

A l'entorn escolar.

Dins del Currículum.

A les Metodologies didàctiques.

Les mostrem a la següent imatge.

Com Factors clau per la innovació indiquem els següents:

Creiem que l'administració cal que jugui un paper important dins dels següents elements:

 

Cal tenir sempre en compte el contagi!