Xarxes socials

Twitter

Twitter ha crescut de manera exponencial!, però presenta tant avantatges comm problemes que crec que cal comentar.

 1. Quines són les avantatges que hi veig?
 2. Té el gran valor de la immediatesa i la espontaneitat
 3. És molt senzill de fer servir
 4. És gratuït
 5. Molt ràpid
 6. Té moltes possibilitats
 7. És explosiu!
 8. Permet multitud de relacions
 9. Té grans possibilitats de cerca
 10. Fàcil ús d'imatges, vídeos, Webs...

Quant a problemes:

 1. Pot resultar difícil encabir un missatge complex en els 140 caràcters.
 2. Pot donar lloc a males interpretacions.
 3. Sovint és difícil entendre tweets
 4. Molts usuaris desconeixen les seves possibilitats com ara:
 5. Creació de grups
 6. Cerques
 7. Ús acadèmic possible
 8. Interès comercial
 9. ...

Personalment té un gran defecte: és com un Wtasup gegant sense fronteres!